Okuma, dinleme ve izleme listesi

OKUMA LİSTESİ

Doğa Hukuku

1-David Wallace-Wells -Yaşanmaz bir dünya -Isınma sonrasında hayat

 Kitabın yazarı iklim değişikliği konularındaki yazılarıyla tanınan Amerikalı bir gazetecidir. Yazar bu kitapta son bilimsel gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, iklim değişikliğinin ne kadar önemli olduğunu ve artık bir şeyleri değiştirmezsek dünyanın yaşanmaz bir yer olacağını anlatmaktadır.

2-Bill Gates- İklim Felaketini nasıl önleriz?

Yazar, iklim değişikliği ile ilgili sorunları çözmek için dünyanın sıfır sera gazı emisyonuna ulaşması gerektiğini düşünmektedir ve bunun için  ihtiyaç duyduğu araçları nasıl oluşturabileceğine dair düşüncelerini paylaşıyor. Gates, araştırmaya yatırım yapılarak, yeni teknolojiler icat ederek ve bunları büyük oranda hızlandırarak iklim değişikliğinin ele alınabileceğine inanıyor.

3-Valentina Camerini – Greta’nın Hikayesi

20 Ağustos 2018 tarihinde Stockholm de yazın son günlerinin yaşanmasına rağmen hava olduğundan daha sıcaktı ve o gün on beş yaşındaki Greta, parlamento binası önünde iklim grevine başladı.  Yazar, Greta Thunberg’in hayat hikayesini ve iklim değişikliğine karşı verdiği mücadeleyi anlatmaktadır.

4- Prof. Dr. Levent Kurnaz -Son Buzul Erimeden İklim Değişikliği hakkında merak ettiğiniz her şey

Yazar, iklim değişikliğinin yarattığı ve yaratacağı felaketleri bilimsel dayanaklarla açıklamaktadır. İçinde bulunduğumuz durumun nedenlerini, bunu nasıl değiştirebileceğimizi anlatmaktadır.

5-Fritjof Capra-Ugo Mattei- Hukukun Ekolojisi

Kitabın yazarlarından Ugo Mattei hukukçu, Fritjof Capra ise bilim adamıdır. Kitapta, günümüzde yaşadığımız çevresel krizin, dünyayı adeta bir makine gibi gören ve insanları da onun sahibi ilan eden görüşten kaynaklandığını savunmaktadır. Değişimin nasıl olabileceği konusunda bilgiler veren bu kitapta, günümüzdeki genel görüşün değişip ekolojik ilkeler doğrultusunda, topluluklar tarafından oluşturulmasıyla değişimin olabileceğini düşünüyorlar.

6-Mike Hulme- İklim değişikliği konusunda neden anlaşamıyoruz?

Yazar, Cambridge üniversitesi Coğrafya bölümünde profesördür ve iklim değişikliği ile alakalı çalışmalar yapmaktadır. Bu kitapta, iklim değişikliğinin ekonomik,psikolojik ve sosyolojik boyutlarını ele alarak farklı açılardan inceliyor.

7-Elizabeth Kolbert- Altıncı Yok Oluş

Yazar, kitapta insanların eylemlerinin doğa üzerindeki etkilerini incelemekte ve saha çalışmalarıyla birlikte verileri ortaya koymaktadır. Yapmış olduğu bilimsel gezilerini kitabında anlatan yazar, okura kutuplardaki,mağaralardaki görmüş olduğu tecrübelerini aktarmıştır. Bu tecrübelerdeki gözlemlerinde ise insanlığın bir yok oluş içerisinde olduğunu söylemektedir. Kitabın en önemli özelliklerinden biri, 2015 yılında Pulitzer ödülüne sahip olması ve New York Times Book Review tarafından yılın en iyi 10 kitabı arasında gösterilmiştir.

8-Christiana Figueres&Tom Rivett-Carnac – Seçtiğimiz Gelecek

Kitapta, iklim krizinin dünden bugüne hikayesi anlatılmıştır ve dünyayı iyileştirmek için atmamız gereken adımlardan bahsedilmektedir. Ayrıca kitabın yazarları 2015’teki tarihi Paris Anlaşması sırasında Birleşmiş Milletler müzakerelerini yönetmişlerdir ve kitapta Paris iklim hedeflerini gerçekleştirmezsek 2050 de Dünya’daki yaşamın nasıl olabileceğinden bahsedilmektedir.

Hayvan Hukuku

1-Peter Singer- Hayvan Özgürleşmesi

Yazar bu kitapta türcülük ve insanların kendine söyledikleri yalanları eleştirel bir dille ele alır. İnsanların bir ineğin öldürülmesine sessiz kalıp bir kedi, köpek öldürülünce sesini çıkarmasını eleştirmiştir. İnsanların hayvan hakları kavramını yanlış anladığını, aslında hayvan haklarının sadece kedi, köpek gibi hayvanları kapsamadığını açıklar. Bu tarz düşünen hayvan severleri iki yüzlülükle suçlar.

2- Jack London-Katıksız Sevgi

Yazar bu kitapta hayvanların sirkteki durumu üzerinde durmuştur. Sirklerin hayvanın doğal yaşamına tamamen aykırı olduğunu ve insanların sömürüsü altına kaldığını anlatır. Yazar bu gerçekleri anlatırken sevgi kavramından yararlanır.

3-Gary Francione -Hayvan haklarına giriş

Yazar bu kitapta radikal görüşlerine yer vermiştir. Yazara göre hayvanları mal olarak görmekten vazgeçmediğimiz sürece hayvan hakları var olamaz. Yazarın bir diğer eleştirdiği kavram ise insanca muamele kavramıdır. Yazara hayvanların durumunu geçmişteki kölelere benzetir ve çözüm yolunu da benzer görür.

4-Peter Singer-Neden Vegan ?

Yazar bu kitapta veganlığı ahlak felsefesi açısından ele alır. Bunu da cesur ve tepki çekebilecek sorularla yapar. Kitapta hayvan özgürlüğünün neden diğer özgürlük mücadelelerinden daha zor ve daha fazla fedakarlık isteyeceğine değinir. Singer veganlık için de önemli biridir. Bu konudaki en yetkin kişilerden olduğundan görüşleri oldukça önemlidir.

5-Valeria Giroux -Veganizm

Yazar,veganizmin tarihsel gelişimini anlatmanın yanı sıra vejeteryanlığın nasıl veganlığın doğuşuna sebebiyet verdiğini anlatır. Veganlığın aslında Antik Yunan’dan beri var olan bir düşünce olduğuna değinir. Yazarın üzerinde durduğu bir diğer konu ise veganlığın felsefik boyutudur. Veganlığın sadece hayvansal gıda yemekten ibaret olmadığının altını çizer.

6-Carol J. Adams -Etin Cinsel Politikası

Yazar bu kitapta hayvan hakları ve kadın haklarını beraber ele alır. Yazara göre iki sorunun da kaynağı ataerkil düzendir. Yazar her ne kadar bu iki konuyu beraber ele alsa da aslında bu iki kesimin de şiddet görmesi gibi ortaklıklarıyla ele alır.

PODCAST LİSTESİ

1-Esmiyor

Podcast serisinde, her hafta farklı konuklarla, farklı alanlar da iklim krizinin çeşitli açılardan incelemesi yapılmaktadır.

Sunucular : Utku Güven, Derin Altan

2-Türlerin yaşam hakkı

Podcast serisinde, aynı gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair konular konuşulmaktadır.

3-The Climate Question

BBC tarafından hazırlanan bu podcastte, kendi gezegenimizi kurtarmanın ne kadar zor olduğu ve bu durumu nasıl değiştirebileceğimize dair dünyanın farklı yerlerinden hikayeler içermektedir.  Aynı zamanda podcast, iklim değişikliğinin insanları nasıl etkilediği hakkında bilgi vermekte ve bizlere her bölümde güncel gelişmeleri yakından takip etme fırsatı sağlamaktadır.

4- The Climate Show

Podcast, iklim değişikliği hakkında araştırmalar yapan Kopenhag üniversitesi hukuk fakültesi araştırmacıları  tarafından oluşturulmuştur .İklim hukuku ve politikaları hakkında önde gelen uzmanlarla birlikte her bölümde farklı konular ele alınarak sohbet şeklinde gerçekleşmektedir.

Podcast sunucuları : Beatriz Martinez Romera, Linnéa Nordlander and Alessandro Monti

5- İklim Kuşağı Konuşuyor

Genç iklim aktivisti olan Atlas Sarrafoğlu tarafından hazırlanan bu podcastte Türkiye ve dünyada olan iklim değişikliği sorunlarını ele alırken, podcastlerine konuk olarak aldığı aktivistlerle İklim kuşağı’nın seslerini duyuruyor.

6- Doğa Konuşmaları

NTV radyoda her cumartesi 12.30 da yayınlanan bu podcastte küresel iklim krizi,doğal hayat, sıfır atık gibi konular üzerinde durulmaktadır. Her hafta yayınlanan yeni bölümleriyle aktivistler ve konunun uzmanlarıyla birlikte yayın gerçekleşmektedir. Yayın NTV Radyoda yapılmaktadır fakat podcast olarak Apple,Google ve Spotify üzerinden ulaşabilirsiniz.

7-Son Buzul Erimeden

Podcast serisi, Prof.dr. Mehmet Levent Kurnaz tarafından hazırlanmıştır ve podcastin içeriğinde iklim krizi ele alınmıştır.

8-Tek Dünya Sohbetleri – WWF Türkiye Son Buzul Erimeden | Podcast on Spotify

Podcast, WWF Türkiye tarafından hazırlanmaktadır. Bu  podcast serisinde, iklim krizi, türlerin yok oluşu gibi konuların üzerinde durulmakta ve bu konularda bizlerin neler yapabileceği tartışılmaktadır.

9-Kim Bu Veganlar?

Doç.Dr.Suat Erus’un yaptığı bir podcasttir. Suat Erus’un her bölüme farklı bir veganı konuk alıp, konukla beraber vegan olma süreci ve veganlığın günlük hayatlarına yapmış olduğu etkiler hakkında konuştukları bir podcasttir.

BELGESEL LİSTESİ

Doğa Hukuku

1-Gezegenimiz-David Attenborough

Bu belgesel iklim değişikliğinin canlıların hayatını nasıl etkilediğini göstermektedir.

2-Gezegenimizin kritik eşikleri-David Attenborough&Johan Rockstram

Bu belgeselde dünyanın biyolojik çeşitliliğinin nasıl çöktüğünü ve bu krizin nasıl atlatılabileceği anlatılıyor.

3-Gezegenimizden bir yaşam

Tabiat alanlarının kaybının yasını tutmak ve gelecek için bir vizyon sunmak için Dünyanın evrimsel tarihi anlatılmaktadır.

4- 25 Litre

National Geographic’in suyun bilinçsiz tüketilmeye devam etmesi sonunda yaşayabileceğimiz su krizi anlatılmaktadır.

5-Down to Earth with Zac Efron

Belgesel dizi-1 sezon

Sağlıklı ve sürdürülebilir hayat tarzının keşfedildiği bu programda, dünyanın farklı yerlerine gidilmektedir.

6-Kiss The Ground

Toprağın, iklim değişikliği ile mücadele etmekte ve gezegeni korumak için ne derece önemli olduğu anlatılmaktadır.

Hayvan hukuku

1-Okja

Mija, en yakın arkadaşı büyük bir hayvan olan Okja’yı çok sevmektedir.Miranda Şirketi,Okja yı geri almak isteyince Mija onlara karşı çıkar ve Mija’nın bu yoldaki mücadelesi anlatılmaktadır.

2-Seaspiracy- Denizlerdeki Komplo

Okyanuslardaki yaşantıya hayranlık duyan bir film yapımcısı,insanların deniz canlılarına verdiği zararı araştırmaktadır.Bunları araştırırken karşısına çıkan korkunç olaylar anlatılır.

3- Earthlings-Shaun Monson (2005)

Bu belgeselde, aslında türcülüğünde ırkçılıktan farklı olmadığını vurgular. Hayvanların gıda,giysi,eğlence sektörlerinde ve bilimsel araştırmalarda kullanılmasının türcü bir davranış olduğunu gerçek görüntülerle birlikte anlatmaktadır.

4- Vegan- Everyday Stories

Bu belgeselde çiftçi, çocuk, sporcu gibi farklı gruplardaki insanların nasıl vegan olduğunu anlatıyor. Belgeseldeki veganlar vegan olduktan sonraki deneyimlerini anlatmaktadır.

Serkan Köybaşı tarafından yayımlandı

Dr Öğr.Üyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: