Hakkımızda /About us

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Merkezi’nin içinde, gönüllü öğrencilerle birlikte yürütülen bu laboratuvarda hayvan ve doğa hukukuna ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

In this laboratory operating under the Human Rights Center in Bahçeşehir University Law School, we work on animal and nature law with the support of voluntary students.

Direktör / Director

Dr Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Serkan Köybaşı

Hayvan Hukuku Birimi Koordinatörü / Animal Law Department Coordinator

Araş. Gör. / Res. Assist. Ecem Çoban Bilici

Doğa Hukuku Birimi Koordinatörü / Nature Law Department Coordinator

Araş. Gör. / Res. Assist. Efe Eroğlu

Çeviri grubu koordinatörü / Translation group coordinator

M. Enes Gündüz

Okuma grubu koordinatörü / Reading group coordinator

Neslişah Akşahin


Gelin birlikte üretelim / Let’s build something together.