Bir ülke Avrupa Birliği çevre mevzuatına uymadığında ne olur?

Avrupa Birliği’nde üye devletlerin uyması gereken farklı çevre yönergeleri bulunmaktadır. Ancak devletler her zaman bu yönergelere riayet etmemektedir. Bazen devletler, örneğin kırılgan ekosistemleri ve türleri korumak veya kirliliği önlemek için yeterli önlemleri almamaktadır. Peki daha sonra ne olur? AB para cezası uygulayabilir mi? Adalet Divanı’nın rolü Adalet Divanı, Avrupa Birliği yasalarına uyumu güvence altına alan“Bir ülke Avrupa Birliği çevre mevzuatına uymadığında ne olur?” yazısının devamını oku