Anasayfa / Homepage

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hayvan ve Doğa Hukuku Laboratuvarı

Bahçeşehir University Law School Animal and Nature Law Laboratory

Neler yapıyoruz?


What do we do?

Çeviriler

Translations

Okuma grupları

Reading groups

Konferans ve söyleşiler

Conferences and talks

Hangi konularla ilgileniyoruz?

On which topics do we work?


Hayvan hakları

Animal rights

Yeşil anayasal düzen

Green constitutional order

İklim krizi

Climate crisis

Sağlıklı çevre hakkı

Right to a healthy environment

Nasıl yardım edebilirsiniz?

How can you help?

  • Çeviri yapabilirsiniz / You can translate
  • Okuma gruplarına katılabilirsiniz / Join our reading groups
  • Sosyal medyada paylaşabilirsiniz / You can share our content on social media

Yardım önerileriniz için mail adresimiz / Our email address for your offer of help: hdhanllab@gmail.com